Welkom bij de Watervrienden Leidschendam

Watervrienden Leidschendam

Watervrienden Leidschendam en het coronavirus


Ons heeft het bericht bereikt dat het Sportfondsen zwembad de deuren heeft gesloten.
Wij kunnen daardoor voorlopig geen zwemlessen meer geven. Ook zal het diplomazwemmen van 31 maart vervallen.

Het bestuur en het kader van de Watervrienden betreuren dit zeer. Wij hadden ons de laatste maanden van lesgeven anders voorgesteld.

Maar natuurlijk zullen wij de richtlijnen van de overheid volgen.

Zodra er verandering komt in de situatie vindt u op deze plek de informatie betreffende zwemlessen.

 
 


Belangrijk! Lees de laatste nieuwsbrief hier!


De watervrienden is een zwemvereniging die het plezier in zwemmen voorop zet en dat zoveel mogelijk in de zwemlessen tot uitdrukking probeert te laten komen. Wij geven zwemlessen die leiden tot het behalen van de zwemdiploma’s A, B, C, en zwemvaardigheid I, II, III. Naast de zwemvaardigheidsdiploma’s is het mogelijk om ook de diploma’s Snorkelen en Survival te behalen.

Al deze lessen geven wij natuurlijk aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Daarnaast geven wij op kleine schaal les aan kinderen die, door welke oorzaak dan ook, speciale aandacht nodig hebben. Hierbij moet worden aangetekend dat wij dit met liefde en geduld doen, maar er geen speciale licentie voor hebben.

Wij zijn een vereniging, dit betekent dat al het werk voor de volle 100% door vrijwilligers wordt gedaan die intern en/of extern een opleiding in zwemles hebben genoten. U als lid bent even belangrijk als de mensen die al het werk doen, u bent onderdeel van de vereniging en heeft via de algemene leden vergadering inspraak in het wel en wee van de vereniging.

Zwemles

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

Licentiehouder
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.


 

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.
Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

Nederlandse Culturele sportbond

De Watervrienden zijn een erkend opleidingsinstituut en aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. De NCS heeft als doel het ontwikkelen, vernieuwen en uitvoeren van een recreatieve sport- en bewegingscultuur. Zij bevordert sport voor iedereen (ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd en validiteit). Sporters ervaren vrijheid, zingeving of vorming in hun sport. De NCS werkt daarom aan een sociale en humanistische bestuurs-en sportstijl. De NCS biedt ruimte aan iedere sport- en beweegorganisatie die op eigen wijze bijdraagt aan een sociale en gezonde leefstijl.

 

Laatste nieuws

Stoppen van de zwemlessen

Het bestuur stelt voor aan de Algemene Ledenvergadering om met de zomervakantie te stoppen met de...

Copyright 2016 Watervrienden Leidschendam. All Rights Reserved.