Welkom bij de Watervrienden Leidschendam

Watervrienden Leidschendam

Belangrijk! Lees de laatste nieuwsbrief hier!Dinsdag 14 juli 2020


Dinsdag 14 juli is het helaas zo ver:

De laatste zwemavond voor de Watervrienden Leidschendam!

Met de kinderen "vieren" we dit met spellessen, een paar kinderen zwemmen nog voor hun diplama af.
Voor de volwassen leden en (oud)kader is er een informele bijeenkomst om 21:00 uur.

Na 53 jaar stoppen we dus met zwemles geven. In het najaar volgt nog de officiele opheffingsvergadering.
De aankondiging vind u tegen die tijd op de website.
Watervrienden Leidschendam en het coronavirus


Beste zwemmers en ouders/begeleiders,

Fijn dat we weer mogen zwemmen, rekening houdend met de Covid-19 maatregelen.
Bij voorbaat vragen we uw begrip dat het allemaal anders zal gaan dan we gewend zijn en misschien net iets anders dan dat we nu ‘op papier’ voorbereiden.
Hierbij de instructies voor uw en onze veiligheid.

 1. Belangrijk uitgangspunt is de 1,5 meter afstand tussen de zwemmers en de instructeurs, plus het minimale contact met materiaal of omgeving.
 2. Iedereen die het gebouw/zwembad binnenkomt desinfecteert (eenmalig) de handen.
 3. Één ouder beleid en badkleding van tevoren aan:
  maximaal één ouder/begeleider kan met kind naar binnen, helpen uitkleden aan de rand van het bad, met tas naar buiten en na afloop van de lessen uw kind weer ophalen.
  Geen ouder(s) in het gebouw tijdens de lessen, alleen om te brengen en te halen.
 4. Niet douchen, minimaal toilet gebruik.
 5. Geen gebruik van kleding kluisjes, de tas met kleding wordt door de ouder meegenomen of aan de rand van het zwembad (op de witte bank) achtergelaten.
 6. Verplichte looproute, eenrichtingsverkeer door het hele gebouw, zie kaart.
  De kleedkamers 1 en 2 zijn slechts een doorgang, en wordt daar omgekleed, je loopt door naar het zwembad. Wel doe je daar je schoenen uit of blauwe overschoenen aan.
  Bij kleedkamers 3 t/m 6 kind ophalen, helpen aankleden.
  Naar buiten gaan via de verenigingsuitgang (naast AZL).

De centrale coördinator is Floris van Hoek. Aanvullende coördinatoren worden mogelijk ingezet voor de looproute in de kleedruimtes of de zwemruimte. Deze zullen herkenbaar optreden.

Help uzelf en ons om deze regels na te leven. Als BOA’s zien dat bij de Watervrienden of bij andere zwemverenigingen de regels niet nageleefd worden, kan het hele zwembad gesloten worden.

De beschikbare zwemtijd voor de Watervrienden op dinsdag schuift in z’n totaal een kwartier naar 18:45 tot 21:00 uur om overlap met andere zwemmers te vermijden.

Bovenstaande kunt u uitgebreid nalezen in die Plan Van Aanpak. PvA Covid zwemmen WVL.pdf


Looproute zwembad

Meer informatie vind u ook op de site van zembad de fluit https://zwembaddefluit.nl

 
 


Belangrijk! Lees de laatste nieuwsbrief hier!


De watervrienden is een zwemvereniging die het plezier in zwemmen voorop zet en dat zoveel mogelijk in de zwemlessen tot uitdrukking probeert te laten komen. Wij geven zwemlessen die leiden tot het behalen van de zwemdiploma’s A, B, C, en zwemvaardigheid I, II, III. Naast de zwemvaardigheidsdiploma’s is het mogelijk om ook de diploma’s Snorkelen en Survival te behalen.

Al deze lessen geven wij natuurlijk aan kinderen, maar ook aan volwassenen. Daarnaast geven wij op kleine schaal les aan kinderen die, door welke oorzaak dan ook, speciale aandacht nodig hebben. Hierbij moet worden aangetekend dat wij dit met liefde en geduld doen, maar er geen speciale licentie voor hebben.

Wij zijn een vereniging, dit betekent dat al het werk voor de volle 100% door vrijwilligers wordt gedaan die intern en/of extern een opleiding in zwemles hebben genoten. U als lid bent even belangrijk als de mensen die al het werk doen, u bent onderdeel van de vereniging en heeft via de algemene leden vergadering inspraak in het wel en wee van de vereniging.

Zwemles

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

Licentiehouder
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.


 

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

 • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
 • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
 • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
 • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.
Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

Nederlandse Culturele sportbond

De Watervrienden zijn een erkend opleidingsinstituut en aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. De NCS heeft als doel het ontwikkelen, vernieuwen en uitvoeren van een recreatieve sport- en bewegingscultuur. Zij bevordert sport voor iedereen (ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd en validiteit). Sporters ervaren vrijheid, zingeving of vorming in hun sport. De NCS werkt daarom aan een sociale en humanistische bestuurs-en sportstijl. De NCS biedt ruimte aan iedere sport- en beweegorganisatie die op eigen wijze bijdraagt aan een sociale en gezonde leefstijl.

 

Laatste nieuws

De laatste informatie

Het bestuur stelt voor aan de Algemene Ledenvergadering om met de zomervakantie te stoppen met de...

Copyright 2016 Watervrienden Leidschendam. All Rights Reserved.