Diplomazwemmen algemeen

 

Algemene informatie diploma zwemmen

De vereniging Watervrienden Leidschendam is een erkend opleiding- en exameninstituut.

Wij houden regelmatig diplomazwemmen. Uw kind hoeft dus nooit lang te wachten op afzwemmen. De beslissing of uw kind mag afzwemmen, is een weloverwogen keuze gemaakt door het kader.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC


Licentiehouder
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma's leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma's en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en -veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma's A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiele diploma's worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

De eerste reeks zwemlessen
Het Zwem-ABC besteedt in het begin veel aandacht aan het watervrij maken van de kinderen. Dit is een hele belangrijke periode waarin we de basis leggen voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug en van rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Kinderen leren het water kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen zijn in spelvorm omdat dit voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Als een kind kan drijven op borst en rug, is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden
Bij het Zwem-ABC leren kinderen vier zwemslagen: De enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Behalve aan de zwemslagen besteden we ook aandacht aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van het in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot of kant en onder water zwemmen.

Zwemveiligheid
Bij het Zwem-ABC besteden we vanaf het begin veel aandacht aan veilig zijn in het water. De kinderen oefenen met vallen en opstaan, in het water springen en uit het water klimmen. Ook met kleren aan in het water komt regelmatig tijdens de lessen aan de orde. Eerst alleen met een T-shirt aan en daarna met lange broek en shirt met lange mouwen.

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen ze dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en niemand verdrinkt. Wij zijn in het bezit van de Licentie Nationale Zwemdiploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Per diploma van het Zwem-ABC leer je meer vaardigheden en deze sluiten aan bij de verschillende plekken waar je in Nederland kunt zwemmen. Deze afbeelding geeft dit weer. Je voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je het volledig Zwem-ABC op zak hebt!

Kijk voor meer uitleg op: www.nrz-nl.nl/zwemveiligheid

ABC Diploma

 

Copyright 2016 Watervrienden Leidschendam. All Rights Reserved.