Algemene voorwaarden

Op dinsdagavond wordt in het zwembad "de Fluit" te Leidschendam door de "Watervrienden" groepsgewijs les gegeven voor de diploma's A B en C, de basisdiploma's voor zwemvaardigheid 1, 2 en 3 en de diploma's voor de keuze pakketten. Tevens is er op dinsdagavond voor volwassenen gelegenheid tot les of recreatief zwemmen.

De kwartaalcontributie bedraagt :

  • € 50,00 Leden van 16 jaar en ouder.
  • € 50,00 Jeugdleden tot 16 jaar

De contributie dient altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan doormiddel automatische incasso of elektronische betaling door storting:

IBAN: NL86 INGB 0002 0783 46
t.n.v. de penningmeester "Watervrienden Leidschendam"
onder vermelding van het lidmaatschapsnummer.

Contante betaling aan de tafel is uitsluiten mogelijk bij inschrijving van nieuwe leden.

De aanmelding van het lidmaatschap kan uitsluitend geschieden middels het inleveren van een volledig met blokletters ingevuld en ondertekend inschrijfformulier met gelijktijdige betaling van € 15,00 inschrijfgeld aan de tafel in de hal van het zwembad 'De Fluit'.

Bij aanmelding via de web-site dient u gelijktijdig het inschrijfgeld op onze rekening over te maken en u verplicht zich tot automatische incasso. Op de eerste zwemavond tekent u hiervoor een machtiging.

NB. Vergeet niet uw telefoonnummer en giro- of bankrekeningnummer in te vullen. Terugboeken via bank of giro is uitsluitend mogelijk binnen 30 dagen na incasso.

Beeindiging lidmaatschap

Beeindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De opzegging moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het van het volgende kwartaal in ons bezit zijn. Na die periode wordt altijd, in verband met het aanmaken van de gegevens ten behoeve van automatische incasso, het volgende kwartaal in rekening gebracht.
LET OP: van deze regeling kan niet worden afgeweken.

Voor beeindiging van het lidmaatschap geldt:

  • opzeggen per 31 maart schriftelijk opzeggen voor 15 februari
  • opzeggen per 30 juni schriftelijk opzeggen voor 15 mei
  • opzeggen per 30 september schriftelijk opzeggen voor 15 augustus
  • opzeggen per 31 december schriftelijk opzeggen voor 15 november

Deze opzeggingen kunnen worden afgegeven aan de tafel in de hal van het zwembad "de Fluit" of worden gestuurd aan:

ledenadministratie van de "Watervrienden"
Pr.Henderiklaan 72
2264 SW Leidschendam.
of per E-mail:
ledenadministratie@watervrienden-leidschendam.nl

 

Copyright 2016 Watervrienden Leidschendam. All Rights Reserved.